Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
przy KWK Wujek

40-572 Katowice, ul.Załęska 35 

strona w trakcie prac konserwacyjnych